Tietosuojaehdot

Generellt

Denna webbplats drivs av Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 København K, Danmark. Företaget har VAT-nr: DK34693129.

Vi driver ett antal webbplatser, varav vissa ger dig möjlighet att registrera dig eller ge oss dina personuppgifter. Du kan behöva registrera dig för att få tillgång till vissa funktioner eller reklamkampanjer. Denna sekretesspolicy förklarar hur din information används och hur du kan kontakta oss om det är något du är osäker på.

 

1. Vilken typ av information samlar vi in?

Om du väljer att registrera dig på vår webbplats kan vi komma att be dig om information som exempelvis namn, e-postadress, postnummer, ålder, kön, telefonnummer och produktinformation. Våra webbplatser kan även innehålla frivilliga frågeformulär, där vi ber dig lämna dina åsikter om olika produkter och tjänster. Om du laddar ner innehåll från våra webbplatser kontrollerar vi automatiskt din maskinvara. Om du använder forumverktyg kan vi komma att lagra deras innehåll samt den kommunikation du skickar och tar emot, och vi förbehåller oss rätten att övervaka din kommunikation. Vi kan även komma att inhämta detaljerad information om dina aktiviteter och personliga preferenser när du besöker våra webbplatser (se "Cookies" nedan).

Du bör alltid inhämta medgivande innan du ger oss personlig information om andra (ex. om du skickar reklamkampanjer till en vän). Se till att den personliga information du lämnar är korrekt och aktuell, och att du informerar oss om eventuella ändringar.

 

2. Vad gör vi med den information vi inhämtar?

Vi använder den information vi inhämtar på ett antal olika sätt:

 

3. Vem mer får tillgång till din information?

Våra tillknutna företag, lokala leverantörer och andra organisationer som arbetar för oss kan få tillgång till din information. Detta så att de ska kunna hantera denna information för vår räkning, samt för att förse dig med den information och de tjänster du efterfrågat. Vissa av dessa företag kan komma att behandla din information utanför the European Economic Area (EEA), exempelvis i USA eller Japan. Dataskyddslagstiftningen i dessa länder erbjuder inte nödvändigtvis samma skydd som EEA. Om du inte vill att vi överför din information på detta sätt bör du inte besöka våra webbplatser.

I undantagsfall kan vi bli tvungna att använda eller lämna ut din personliga information. Det kan vara i situationer där lagen kräver att vi gör det, eller om vi tvingas skydda eller försvara oss själva eller andra mot olagliga eller skadliga aktiviteter. Om vårt företag säljs eller omstruktureras kan din information överföras som en del av företaget.

 

4. Cookies

Vissa av våra webbplatser använder cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats överför till din dator för att registrera dina aktiviteter på webbplatsen. Cookies kan användas på våra webbplatser för att hjälpa dig att göra dina besök på sidorna personliga, förbättra hur du använder vissa aspekter av dina sidor samt för att registrera dina aktiviteter på webbplatsen. Du kan avaktivera användningen av cookies i din webbläsare, men om du gör det kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera korrekt.

 

5. Säkerhet

Vi vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Detta inkluderar installation av processer och procedurer som minimerar obehörig åtkomst till eller utlämnande av din personliga information. Vi lämnar emellertid inga garantier för att vi har eliminerat alla risker för att obehöriga personer missbrukar din personliga information. Du bör förvara lösenord och dina kontouppgifter på ett säkert ställe och du bör inte lämna ut denna information till andra.

Du bör omedelbart kontakta oss om du märker någon eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller andra säkerhetsbrott. Elektroniska anslagstavlor, chattrum och andra offentliga forum på vår webbplats är tillgängliga för allmänheten. Du bör undvika att lämna ut information som identifierar dig eller andra. Vi är inte ansvariga för skydd av eller säkerhet för den information du lämnar ut på dessa ställen.

 

6. Hur man avanmäler

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial från oss följer du länken från marknadsförings-e-posten, eller går till den plats på webbplatsen där du registrerade dig och ändrar kommunikationsalternativet.

 

7. Så kontaktar du oss

Enligt lagstiftningen har du rätt att veta vilka personuppgifter en organisation har om dig och hur denna information behandlas. Om du vill veta vilken information vi har om dig kan du kontakta oss via kontaktsidan eller skicka ett brev tillDelupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 Copenhagen K.

Observera att vi kan begära bevis på identitet samt ta ut en mindre expeditionsavgift för att täcka våra administrativa kostnader.